Utlån og leie av Escape

Foreninger og grupper tilknyttet Universitetet i Oslo, med forbehold for de tilknyttet Institutt for informatikk, har mulighet til å kunne låne eller leie Escape. Ved interesse, kontakt vår utlånsansvarlig så fort som mulig - slik at vi kan ordne dato som funker for begge parter.

Ta kontakt med utlånsansvarlig

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye koster det å låne Escape?

Utenom timesprisen per funksjonær er det normalt et slitasjegebyr på kr. 500,- som tilkommer et utlån. Timeprisen er kr 325,- per time per funksjonær og kr 407,- per time for skjenkemester.

Hvor stor kapasitet har Escape?

Escape har en kapasitet på 180 personer, inkludert funksjonærer.

Når er Escape ledig?

Det varierer veldig; alt vi vet er at Escape ikke er ledig på tirsdager innad i semesteret.

Komplette utlånsvilkår

 1. Avtale om utlån inngås med forbehold om tillatelse fra Eiendomsavdelingen, UiO.
 2. Lånetaker er erstatningsansvarlig for skader på lokalet, inventar og utstyr.
 3. Krav til personell:
  1. Antall (med forbehold om endringer ift arrangement):
   • 0-50 personer: 2 barfunksjonærer (inkludert skjenkemester)
   • 50-100 personer: 2 barfunksjonærer (inkludert skjenkemester), 1 dørpasser
   • 100-200 personer: 3 barfunksjonærer (inkludert skjenkemester), 1 dørpasser
  2. Cybernetisk Selskab kan stille med DJ etter avtale.
  3. Etter avtale kan Lånetaker stille med egen dørpasser. Skjenkemester vil i tilfelle gi nødvendige instrukser.
  4. Alt personell må godkjennes av Cybernetisk Selskab
  5. Ved særskilt behov kan skjenkemester kalle inn ekstra personell utover det som er avtalt på forhånd. Cybernetisk Selskab vil da kreve personellpris for dette.
 4. Leiepriser
  1. Personell faktureres med kr 407,- per time for skjenkemester og kr 325,- per time per funksjonær.
  2. I tillegg til arrangementets varighet betales alt personell én time ekstra for forberedelser og rydding.
  3. For hvert utlån tilkommer det normalt et slitasjegebyr på kr 500.
  4. Hvis utlånet m/rydding går utover siste ordinære avgang for kollektivtransport, vil det faktureres gebyr til taxi på maks 800 per personell.
  5. Alle priser inkluderer 25% merverdiavgift.
 5. Ved alkoholservering i lokalet er det aldersgrense på 18 år
 6. Skjenking av alkohol over 22% eller servering av drinker må avtales. Aldersgrense i lokalet vil være på 20 år.
 7. Lyd- og lysanlegg skal kun betjenes av personell utleid fra Cybernetisk Selskab, med mindre annet er avtalt eksplisitt.
 8. Lånetaker er ansvarlig for at ingen av gjestene nyter medbrakt alkohol.
 9. Baren stenger senest en halv time før utleies opphør, og ikke senere enn kl. 01:30. Når baren stenger skal de ansvarlige fra leietaker hjelpe til med å tømme og rydde lokalet. Lokalet skal være ryddet innen en halv time etter utleies opphør. Etter dette kan Cybernetisk Selskab kreve personellpris for hver time ekstraarbeid.
 10. Ved situasjonen der Cybernetisk Selskab ikke kan stille med personell kan utlån avlyses.
 11. Ved brudd på disse betingelsene, kan ansvarlig fra Cybernetisk Selskab avbryte arrangementet. Leietaker må til enhver tid rette seg etter instruks fra utlånt personell fra Cybernetisk Selskab.